Filtra per àrea d'innovació
Bitlab Cultura
Cultura
Bitlab Educació
Educació
Bitlab Participació
Participació
Bitlab Societat
Societat

Àrea d'innovació

Bitlab

Societat

Implementem projectes comunitaris segons la ideosincràcia del territori a nivell socio-demogràfic, fomentant la participació ciutadana, connectant coneixement i recursos de les enitats público-privades, a través d’etnografies per a caracteritzar les problemàtiques i interessos de la societat civil.