Blog
Bitlab

Seminari 8 del Metadecidim Lab: Indicadors de qualitat democràtica.

El passat dia 19 de Gener es va realitzar a la Fabra&Coats un altre event del Metadecidim Lab, aquest concretament sobre la creació d’indicadors. En la sessió del Metadecidim Lab es van tractar diversos reptes que els ponents van abordar en les seves presentacions. Sofia de Roa, la primera ponent, ha realitzat estudis de les campanyes polítiques i el 15M, ha dissenyat sistemes d’indicadors de qualitat democràtica a través dels mètodes de l’Associació per la qualitat i la cultura democràtiques http://ccdemocraticas.net/ on participa. Un dels primers arguments que es va tractar va ser que la democràcia ha d’estar en millora permanent, mai serà perfecta; en aquest aspecte, la Ciutadania requereix de més eines per incidir com a subjecte polític. La següent presentació va ser per part de Miriam Sol i Carla Cordoncillo, de Spora sinèrgies, que van començar amb el sistema d’avaluació del programa democràcia activa, que han realitzat per encàrrec de l’ajuntament. La seva principal aportació és que aquest sistema és extrapolable a altres programes. La matriu del marc lògic es concreta amb matriu d’indicadors. Els indicadors simples d’un sol nombre no servien per mesurar la complexitat, per tant, van utilitzar índexs per afegir categories per a cadascuna de les dimensions que volien avaluar.L’última intervenció dels ponents va venir a càrrec de Juan Romero, de Openkratio. Inicialment va plantejar els conceptes que és el Govern Obert, equiparant a transparència, obertura i col·laboració. El govern obert passa també per processos democràtics, que a més d’un model de govern és un model de convivència.

Desde Bitlab remarquem la importància que tenen els indicadors a l’hora de generar anàlisis en clau de retorn social, per analitzar el ROI, l’impacte, i com això retroalimenta a la plataforma i la millora substancialment, i com es pot aprendre de tots aquests processos per a projectes derivats.

Podeu trobar mes informació al Web de l’event.

 

Blog
Entrades
relacionades