Blog
Bitlab

Taller de Creació de Vestuari a l’Escola els Horts

Durant la primera part de la sessió hem recuperat el treball realitzat a la darrera sessió, recordant que el procés creatiu del taller d’aquesta sessió és el de co-crear i acordar entre els integrants de cada equip com aniran vestits els personatges en cadascuna de les seqüències. A la sessió s’utilitzaran tauletes per a fer un procés de recerca entorn com construir un determinat accessori.

La primera part de la sessió ha estat analògica, treballant per grup entorn unificar les propostes individuals en una única proposta grupal. Se’ls hi ha demanat que presenten vistes i seccions segmentades per cadascun dels elements, apuntant quina peça de roba concreta portarà cada tipus de personatge (detallant els colors) i quins elements / accessoris caracteritzaran la singularitat de cada personatge.

Blog
Entrades
relacionades