BCNLab

Impulsat per Direcció d’Innovació, Coneixement i Arts Visuals del ICUB

Rol i tasques Bitlab

Coordinació externa i gestió del programa

Barcelona Lab (BCNLab) és una programa d’innovació cultural impulsat des del 2012 per l’Institut de Cultura de Barcelona per a explorar, descobrir i estimular les noves relacions entre la cultura i la innovació, entesa com un context RDi (Recerca-Desenvolupament- innovació) que hibrida Art, Ciència, Tecnologia i Societat (ACTS).

Sota el programa BCNLab es preten impulsar i establir connexions entre persones o comunitats entorn idees i projectes culturals, aplicats al món de la tecnologia, la ciència, el coneixement i la cultura a la ciutat de Barcelona. El programa persegueix impulsar la realització de projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana, desplegant projectes que treballin el concepte de “ciutat com espai d’experimentació i co-creació”.

 

Treballem per donar forma al concepte de ciutat laboratori: una urbs dinàmica i activa en què la Universitat i a els centres de recerca, el món de l’empresa, l’administració i la ciutadania avancin plegats. BCNLab és un espai per a l’exploració i l’experimentació de noves formes d’innovar que reverteixin en la societat, amb la co-creació i la participació ciutadana com a elements clau.

 

El programa BCNLab articula un ecosistema d’innovació oberta al territori basat en un model d’innovació cultural amb participació ciutadana (Administració-Acadèmia- Empresa-Ciutadania). Aquest ecosistema d’innovació oberta postula la implementació d’un espai Lab a la ciutat per a la co-creació i validació de nous experiments, pilots i serveis culturals amb participació ciutadana i de retorn social. El programa BCNLab es desplegarà a la Fabra i Coats, com a node central, així com en equipaments culturals del territori com per exemple Fàbriques de Creació, Ateneus, Centres Cívics, entre d’altres.

Col·laboradors

Fundació i2CAT, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Guifi.NET, Institut Europeu del Disseny.