Escola de Rock

Impulsat per Bit Lab Cultural

Rol i tasques Bitlab

Coordinació i producció d’activitats

Escola de Rock és un projecte pedagògic interdisciplinari que va néixer a l’Escola de San Pedro de Gavà a l’any 2011.  El projecte des de la seva posada en marxa es caracteritza per programar breus audicions musicals dins de l’aula.

A través de l’arribada del grup de música a l’Escola es proposen activitats i projectes interdisciplinaris per a treballar transversalment les competències clau i el currículum pedagògic de l’alumnat.

El projecte a nivell pedagògic parteix de tres premisses a nivell metodològic:

  1. Authentic Learning.
  2. el Project Based Learning.
  3. el User Driven Innovation.

En primer lloc, a través d’Escola de Rock es parteix d’un context educatiu basat en experiències reals dins de l’aula. En segon lloc, donada la ideosincracia del format de les sessions d’Escola de Rock, defensem que treballant per projectes i de manera col·laborativa es possibilita un entorn pedagògic òptim per a poder assolir fàcilment els objectius del projecte. En tercer lloc, el disseny de les dinàmiques, activitats i projectes en el marc d’Escola de Rock ha d’estar dirigit i co-dissenyat pels propis usuaris; i ha d’estar adaptat a les necessitats del centre escolar des d’un punt de vista inclusiu, plural i divers, tant des de l’òptica de l’alumnat, com la del professorat que intervé de manera activa a les sessions.