Mapa Sonor del Districte de Sant Andreu

Impulsat per Districte de Sant Andreu (Ajuntament de Barcelona)

Rol i tasques Bitlab

Coordinador

El mapa sonor del districte de Sant Andreu va ser l’activitat central de Calidoscopi 2019, festival dedicat a la ciència ciutadana. Al projecte van estar implicats els diferents equipaments dels set barris del districte i respon a la voluntat dels seus veïns i veïnes de conèixer quina és la seva identitat sonora.

El projecte de “Mapa Sonor” planteja com a través del desenvolupament d’un seguit de processos participatius – que tot seguit definirem – podem caracteritzar conjuntament la identitat sonora dels espais que ens envolten.

El resultat és un mapa cartogràfic digital, accessible a través d’un web generat a partir d’un conjunt de tallers participatius d’experimentació sonora, cultural i artística. El mapa sonor es crearà utilitzant eines cartogràfiques digitals que ens permetran navegar i accedir als sons dels espais d’una manera interactiva i a través d’un portal web.

Els equipaments del districte de Sant Andreu van decidir que volien saber a què sonen els carrers, les places i els parcs dels set barris que el conformen. I des de Calidoscopi vam posar fil a l’agulla per dibuixar un Mapa sonor del districte a través d’un seguit d’intervencions, totes desenvolupades amb la participación de la ciutadania, per enregistrar, documentar i anotar els sons que ens envolten caracteritzant la identitat sonora dels barris i desxifrant analíticament com es perceben des d’un punt de vista científic.

Aquestes sessions d’enregistrament i documentació dels sons del districte les hem batejades com a atrapasons i les farem seguint un protocol fixat per Grup de Tecnologies  Musicals (MTG) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Fundació Phonos, en col·laboració amb BitLab. Celebrarem sessions d’atrapa-sons tant pels carrers, parcs i places del districte com a l’interior dels equipaments per tal de dibuixar també la identitat sonora de cada un d’aquests.

El procés de recerca-acció del Mapa Sonor s’ha caracteritzat per experimentar entorn la identitat sonora dels barris del Districte de Sant Andreu, a través d’explorar com respondre pregunta ciutadana mitjançant processos científics.

La pregunta ha estat plantejada pels equipaments culturals de proximitat que configuren el Districte de Sant Andreu, on desenvoluparan tot un seguit d’intervencions amb participació ciutadana per a enregistrar, documentar i anotar els sons que ens envolten per a modelar analíticament com els percebem des d’un punt de vista científic.

Tot seguit, expliquem les diferents fases del procés científic i d’experimentació sonora:

A) Identitat Sonora

Sessions enfocades per a experimentar aplicant mètodes i tècniques del disseny sonor per imatges, per a treballar entorn la identitat sonora dels barris i els equipaments del Districte. En aquests tallers, aprendrem a dissenyar la identitat sonora d’un espai utilitzant eines digitals per a per a confeccionar paisatges sonors geolocalitzats als barris i equipaments.

B) Músiques als barris

En col·laboració amb Sara Fontán i Aalbers, artistes residents de la Fabra i Coats, hem musicat espais emblemàtics dels 7 barris del Districte de Sant Andreu per a acompanyar a les gravacions de camp que contextualitzen a nivell sonor el barris i els seus llocs emblemàtics i més representatius.

C) Atrapaons

Els tallers d’Atrapsons han estat sessions pràctiques d’experimentació sonora per a enregistrar, caracteritzar i entendre els sons que ens envolen i que configuren la realitat sonora dels barris. Aquestes tallers es fonamen en la realització de gravacions de camp, utilitzant gravadores professionals de so, tractant de capturar aquelles sonoritats més representatives per de contextualitzar a nivell sonor els barris.

A través del següent enllaç, podeu accedir la narrativa cartogràfica que recull tot el procés desenvolupat en el marc de Calidoscopi Cultural 2019.

StoryMaps Calidoscopi Cultural 2019.

Accés al mapa sonor del Insitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).