Ateneu de Dades – Bibliolabs

Impulsat per Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona

Rol i tasques Bitlab

Planificació i execució de quatre projectes pilot dins la xarxa Bibliolabs

Laboratoris ciutadans de dades a biblioteques públiques de Manlleu, Mataró, L’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià – La Mina

La innovació oberta centrada en el ciutadà representa un nou paradigma de generació de valor social per a l’era digital, fent tangible una visió d’empoderar a tothom per innovar. En el camp de les dades digitals, els laboratoris ciutadans per a la innovació de dades oberta, o Open Data Labs, són un dels plantejaments per democratitzar els processos i habilitats de la innovació. Els Open Data Labs són un model de laboratori ciutadà on diferents actors poden co-crear eines digitals, basades en dades obertes, que aborden una sèrie de problemes urbans.

En el paradigma dels Open Data Labs, les dades digitals es conceben com un bé comú, un recurs que hauria de ser accessible de manera eficaç per a tots els membres de la societat. No com un new oil o nou petroli a explotar de manera desigual, sinó com un new soil o nou sòl a gestionar de manera sostenible per al bé comú.

La metodologia del projecte es basa en la filosofia learning by doing, és a dir, l’aprenentatge mitjançant l’activitat. En aquest cas el que ens interessa és desenvolupar unes activitats en les quals els agents de les biblioteques puguin assajar i experimentar conjuntament amb la resta d’agents locals, o aportar millores o implementacions, si són necessàries, en els quals ja s’estiguin desenvolupant. D’aquesta manera, en el propi decurs dels tallers de visualització, o dels processos de co-creació de solucions de dades obertes a reptes reals, els ciutadans i els bibliotecaris aprenen a fer un ús efectiu de les dades obertes per a resoldre reptes concrets de la seva realitat vital o laboral.

Entre el juny del 2018 i el febrer del 2019, el projecte Ateneu de Dades es va desplegar als municipis de Manlleu, Mataró, L’Hospitalet de Llobregat, i el barri de La Mina de Sant Adrià del Besòs. El resultat d’aquests processos d’innovació participativa i comunitària es va concretar en quatre escenaris d’aplicació de tecnologies digitals obertes per resoldre un repte comunitari de caràcter social i cultural.

 

Manlleu – “Desvetllem la memòria”, exposició virtual interactiva dels Pisos de Can García del Barri de l’Erm

En col·laboració amb el Museu del Ter, es planteja una intervenció artística digital que combini fotografies dels Pisos de Can García del Barri de l’Erm de Manlleu amb testimonis literaris en una exposició transmèdia virtual. El procés pretén dignificar la memòria d’aquest barri de Manlleu, apropar la seva història als habitants de la resta del municipi, i integrar la seva vida col·lectiva a la del conjunt de la vil·la.

Aquest pilot es desplega en col·laboració amb el Museu del Ter, que està duent a terme un procés de documentació de fotografies aportades pels habitants del barri. Cada dimarts, duen a terme uns tallers participatius on demanen la col·laboració dels veïns per portar les seves fotografies domèstiques, digitalitzar-les i documentar-les.

El pilot reutilitza el repositori obert de fotografies que s’està generant, i les complementa amb històries de vida de persones grans del barri. Un equip de voluntaris literaris, dinamitzats per l’Ateneu de Dades de la Biblioteca de Manlleu, assisteix a aquestes trobades, i va recollint i treballant literàriament, de manera conjunta amb els avis assistents, les anècdotes d’història oral del barri que van sorgint al voltant de les fotografies. Els voluntaris fan un treball quasi-etnogràfic, indagant en els comentaris més rellevants i relacionant els nivells col·lectiu i personal. Aquests testimonis s’editen en format de paràgrafs curts (‘peus de foto extensos’), i es recullen en un repositori digital obert. Les categoritzacions dels continguts digitals es co-creen amb la comunitat (crowdsourcing), per a que reflecteixin les vivències del barri tal i com van ser viscudes pels aquells qui hi ha viscut tota una vida.

El resultat tangible d’aquest procés és una exposició virtual transmèdia, que explica la història del Barri de l’Erm integrant les imatges digitalitzades, els testimonis literaris, talls de veu i altres continguts multimèdia que puguin resultar complementaris (vídeos, àudio, enllaços, etc).

Mataró – Repositori digital del projecte comunitari del Llibre Gegant de Mataró

El Llibre Gegant de Mataró és un projecte comunitari, de fort arrelament al territori, que consisteix en un llibre de grans dimensions que s’edita col·laborativament cada any des dels 80. La biblioteca Pompeu Fabra de Mataró és depositària de l’arxiu d’aquests llibres i ha començat el procés de digitalitzar-los, però de moment només disposa d’imatges digitalitzades dels quatre primers llibres. Actualment les imatges estan desades en un conjunt de pendrives, no accessibles pel gran públic, i no disposen de metadades associades.

Per potenciar, visibilitzar i donar valor al projecte del llibre gegant, es proposa una intervenció cultural d’innovació digital consistent en generar un repositori obert accessible online que pugui allotjar aquestes imatges que es van digitalitzant. Aquest repositori serà el punt de partida per involucrar a la comunitat de participants (passats, presents i potencials) del llibre gegant en el procés de creació de les metadades, en un format estructurat però adaptable, que els participants puguin fer-se seu per ajudar a catalogar, editar i enriquir amb comentaris propis aquelles pàgines digitals del llibre gegant que van fer en el seu dia quan eren petits.

Aquest repositori es complementaria amb un espai físic a la biblioteca, des d’on els usuaris podrien accedir als continguts del repositori de manera lúdica i dinàmica, visualitzant les pàgines del llibre gegant projectades a una superfície de la biblioteca i passant-ne les pàgines “virtualment” amb un moviment de la mà.

L’Hospitalet – L’arxiu de còmic de la Biblioteca Tecla Sala

L’objectiu del projecte és visualitzar l’ampli fons bibliogràfic de l’arxiu de la Biblioteca Tecla Sala, especialitzada en còmic i que no només fa funcions de préstec bibliotecari, sinó també de recepció i catalogació de fons procedents de donacions particulars. En l’actualitat, aquesta biblioteca disposa d’unes 9.000 referències de còmics que estan en sala i per tant visibles, però té més de 17.000 entrades més de còmics, molts ells de gran valor artístic i històric, que al haver d’estar en arxiu, fora de l’abast visual del públic, no reben tota l’atenció que la seva qualitat els faria merèixer.

Per adreçar aquest repte, es crearà un repositori digital obert de còmics, amb metadades que l’usuari pugui editar per afegir comentaris, valoracions i recomanacions específiques. En una primera fase, es partirà d’un subconjunt d’uns 60-80 còmics històrics, seleccionats d’entre les joies de la corona del catàleg de la Tecla Sala (“El Jabato”, “Flechas y Pelayos”, “Hazañas Bélicas”, etc).

La selecció d’aquest subconjunt s’ha fet en vistes de poder reutilitzar aquesta primera base de dades de còmics d’arxiu per generar una exposició digital virtual, construint el relat de la Guerra Civil i la immediata post-guerra a L’Hospitalet a través de com aquesta història ha estat vista i explicada en el món del còmic.

Sant Adrià – ‘Anima La Mina TV’, el butlletí digital del barri de La Mina

Per a fomentar la participació ciutadana en les activitats de totes les entitats del barri, s’implementarà una plataforma web que aglutini les notícies i activitats mensuals de les entitats veïnals, culturals i educatives del barri de La Mina de Sant Adrià del Besòs, i les presenti de manera dinàmica i atractiva en format multimèdia.

La mecànica proposada és que, cada mes, cada entitat pugui omplir de manera àgil una petita plantilla estandarditzada, i editar amb eines digitals obertes un vídeo resum d’1 minut amb les informacions més destacades. Aquestes plantilles mostraran el nom de la entitat, informació bàsica de contacte, text descriptiu dels objectius de la entitat (10 línies), vídeo d’1 minut de resum de les activitats del mes, text breu descripció de les activitats. Els continguts textuals es guardaran en un repositori obert, mentre que els vídeos estaran allotjats en un proveïdor ètic i segur. El conjunt de les plantilles de cada mes constituirà el butlletí de notícies de la Tele Digital del Barri de La Mina, on la comunitat pot informar-se del que es farà al barri.

A més de la modalitat d’accés lliure a la xarxa, aquesta agenda digital a la web també es podrà accedir des d’un dispositiu físic a la biblioteca, amb una pantalla gran connectada a Internet des d’on facilitar l’accés des de la biblioteca per a aquells usuaris amb més dificultats.

Col·laboradors

Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona