Ateneu de Dades

Impulsat per Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona

Rol i tasques Bitlab

Planificació i execució d’un projecte pilot dins la xarxa Bibliolabs

La innovació oberta centrada en el ciutadà representa un nou paradigma de generació de valor social per a l’era digital, fent tangible una visió d’empoderar a tothom per innovar. En el camp de les dades digitals, els laboratoris ciutadans per a la innovació de dades oberta, o Open Data Labs, són un dels plantejaments per democratitzar els processos i habilitats de la innovació. Els Open Data Labs són un model de laboratori ciutadà on diferents actors poden co-crear eines digitals, basades en dades obertes, que aborden una sèrie de problemes urbans.

En el paradigma dels Open Data Labs, les dades digitals es conceben com un bé comú, un recurs que hauria de ser accessible de manera eficaç per a tots els membres de la societat. No com un new oil o nou petroli a explotar de manera desigual, sinó com un new soil o nou sòl a gestionar de manera sostenible per al bé comú.

En aquesta línia, en el període 2018-2019 el projecte d’Ateneus de Dades té els objectius següents.

  • Adaptar, implementar i avaluar el desplegament de la metodologia d’innovació oberta basada en dades obertes dels Open Data Labs, per a generar un model d’Ateneu de Dades que estengui cap a la innovació oberta els serveis oferts actualment per la xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, i complementi la seva tasca de capacitació i formació del ciutadà amb un entorn que l’empoderi per a fer un ús efectiu de les dades obertes.
  • Realitzar quatre proves pilot a quatre municipis on hi hagin biblioteques de la xarxa, per a formar tant els usuaris com els professionals de les biblioteques en competències, processos i habilitats d’innovació en dades obertes, així com en identificar les possibilitats i oportunitats que ofereix aquest actiu comú.
  • Explorar les condicions, requisits i oportunitats d’escalar el model per a generar una xarxa d’Ateneus de Dades dins del conjunt de biblioteques de la xarxa de la Diputació de Barcelona.

La metodologia del projecte es basa en la filosofia learning by doing, és a dir, l’aprenentatge mitjançant l’activitat. En aquest cas el que ens interessa és desenvolupar unes activitats en les quals els agents de les biblioteques puguin assajar i experimentar conjuntament amb la resta d’agents locals, o aportar millores o implementacions, si són necessàries, en els quals ja s’estiguin desenvolupant. D’aquesta manera, en el propi decurs dels tallers de visualització, o dels processos de co-creació de solucions de dades obertes a reptes reals, els ciutadans i els bibliotecaris aprenen a fer un ús efectiu de les dades obertes per a resoldre reptes concrets de la seva realitat vital o laboral.

Col·laboradors

Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.