Decidim.Cultura

Impulsat per

Rol i tasques Bitlab

El projecte de “ImpulsorESS : Decidim.Cultura” planteja com a través del desenvolupament d’un seguit de processos participatius – que tot seguit definirem – podem dissenyar i posar en marxa conjuntament una plataforma virtual basada amb el Decidim per a dissenyar i activar un en xarxa cultural col·laborativa de suport mutu. Treballarem en xarxa per a identificar, mutualitzar i compartir les necessitats i funcionalitats a desenvolupar, mancomunant recursos entre diferents espais, fires, mostres i entitats de la cultura i l’ESS (Economia Social i Solidària).

El projecte planteja el desenvolupament d’una plataforma virtual de codi lliure, i basada en el Decidim (la plataforma de participació digital de l’Aj.BCN) per a la creació i producció d’accions culturals així com la compartició de recursos. La plataforma agregarà serveis de transmissió de vídeo utilitzant tecnologies de codi lliure (per exemple: de video-conferència com Jitsi i BigBlueButton), així com d’altres mòduls per facilitar la compartició de recursos (crowd-sourcing i banc de recursos), de gestió de projectes i de ticketing (crowd-ticketing), així com facilitar entorns de finançament col·lectiu (crowd-funding).

Es tracta d’una xarxa cultural de suport mutu on es connecten accions culturals amb artistes i públic, sense generar economies precàries (d’aquí el “crowd-ticketing”, fins que no hi ha un mínim de participants, no es formalitza l’acció), i fomentant l’ús de tecnologies ètiques i socialment responsables.

El projecte planteja el desenvolupament de 3 nous mòduls a sobre del Decidim. Aquests mòduls són :

 • Pàgina Promotor : Perfil de promotor cultural (o artista), on es recull la informació d’interès i relacionada amb el que promotor de l’acció (biografia, enllaços, altra documentació, etc).
 • Gestió de l’Acció (Pre-Producció) : Mòdul dissenyat i desenvolupat per a permetre la gestió col·laborativa d’una acció (compartir recursos, crowd-ticketing, crowd-funding, banc del temps, …), tenint en compte els recursos que es necessiten per tal de conduir una acció cultural amb garanties, així com per no generar entorns d’economies precàries.
 • Creació i Transmissió Cultural (Producció):  Serveis de vídeo-conferència avançada dissenyats des de la virtualitat, per a implementar entorns pensats en accions culturals i funcionalitats d’alt valor cultural i artístic.

El projecte planteja doncs desenvolupar un espai virtual per compartir i plantejar accions culturals i projectes comunitaris i connectar-los amb comunitats, coneixement i recursos de la ciutat. La platgaforma ImpulosrESS  intergarà els següents serveis :

 • Servei de video-conferencia (Jitsi / BBB).: Per a fer tallers o concerts “horitzontals d’aprop. Interessant enregistrar l’emissió.
 • Sistema de compartició de fitxers (next cloud). Allotjar audiovisuals generats, docuemtació, fer de “pont” amb peer-tube.
 • Ticketing . Sistema de crowd-ticketing i crowd-funding (Goteo).
 • Servei de Streaming (Peer-Tube): Plataforma per a emetrer contingut utilitlzant un servidor propi. Interessa tenir codificació adaptativa. Que enregistri una còpia del contingut retransmès.
 • Repositori de video . Plataforma per a allotjar i reproduir audiovisuals que integri un navegador i un cercador (també recomanador). (peer-tube)
 • Missatgeria . Enviar missatges entre promotor / artista a públic.
 • Calendaritzar trobades : Calendari compartit web i poder comparir entre usuàries (i amb control d’accés), documentació i informació relacionada amb una trobada.
 • Navegació “semàntica” o “agrupada” . Per a poder navegar tipus d’accions (concert, taller, publicació): cercador, arbre de categories, classificació d’esdeveniments –

L’objectiu principal d’aquest espai és doncs implicar a artistes, gestors i productors, culturals, entitats, equipaments i a ciutadans interessats en diferents àmbits -com poden ser l’art, la tecnologia, la cultura o la ciència, entre d’altres-, per crear i compartir projectes i accions culturals d’innovació oberta a través d’una plataforma digital.

Funcionalitats implementades.

En el marc del projecte Decidim.Cultura hem adaptat el mòdul de conferències del Decidim https://docs.decidim.org/en/admin/spaces/conferences/ per a poder implementar un entorn digital on conduir activitats, tallers, cicles, talles, fires i festivals culturals i social.

Les principals funcionalitats detectades al procés de co-disseny es recullen a continuació :

 • Sistema de subscripció a una temàtica d’interès, projectes, entitats o procés.
 • Crear un esdeveniment amb registre i control d’autenticació.
 • Implementar un espai web per a acollir trobades amb agenda i enllaços
 • Sistema d’enviament de missatgeria o butlletins als usuaris registrats a un esdeveniment o subscrits a una temàtica o projecte.
 • Integració de passarel·la de pagament.
 • Control autenticat per a diferents espais web, activitats o continguts.

En els propers mesos desenvoluparem altres funcionalitats detectats al procés, especialment aquelles que tenen que veure amb adaptar el decidim com a plataforma per la gestió i control de instàncies i fluxes de vídeo-conferències i de retransmissió de contingut audiovisual.

La primera instància desenvolupada en el marc del projecte ha estat : https://decidim.plataformess.org/

Projecte co-finançat per la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, modalitat d’innovació democràtica.