EscolART – VideoClips

Impulsat per Foment de Ciutat SA . Ajuntament de Barcelona

Rol i tasques Bitlab

Direcció del projecte i conducció dels tallers.

En col·laboració amb el Pla de Barris de l’Aj.BCN estem realitzant un projecte de creació de vídeo-clips on l’alumnat, conjuntament amb un artista del Taller de Músics. Al projecte de creació de Videoclips durant el primer trimestre els alumnes de l’Escola Els Horts del barri de La Verneda escriuen el guió, al segon trimestre construeixen l’atrezzo i el vestuari, i al tercer trimestre realitzen el rodatge i editen el videoclip.

El projecte Escolart (producció ESCOLar d’ART) és una iniciativa educativa i cultural que busca la implementació d’escenaris escolars de producció audiovisual dins de l’aula . El projecte es caracteritza per dissenyar i conduïr dinàmiques al context d’escola amb l’objectiu que els propis alumnes pre-produeixin, realitzin i editin contingut audiovisual de caire social i cultural.

A partir d’una sèrie de sessions teòrico-pràctiques els alumnes assoleixen els coneixements necessaris per ser els autors de les peces audiovisuals. Posteriorment i sota la supervisió del conductor de la dinàmica s’asignen rols i tasques propis dels departaments i equips d’un equip audiovisual professional i comencen a produïr el contingut de forma co-participada per les comunitats i agents socio-culturals del territori.

 

El projecte parteix de tres premisses a nivell de metodologia pedagògica: 1 – l’Authentic Learning, 2 – el Project Based Learning i 3 – el User Driven Innovation. Al projecte ESCOLART es parteix d’un context educatiu basat en experiències reals dins de l’aula. En segon lloc, defensem el treball per projectes i de manera col•laborativa que possibilita un entorn pedagògic òptim per a poder assolir fàcilment els objectius del projecte. En tercer lloc, el disseny de les dinàmiques i activitats en el marc d’ESCOLART ha d’estar dirigit i co-dissenyat pels propis usuaris; i ha d’estar adaptat a les necessitats del centre escolar des d’un punt de vista inclusiu, plural i divers, tant des de l’òptica de l’alumnat, com la del professorat que intervé de manera activa a les sessions.

 

El projecte ESCOLART persegueix apropar la cultura i l’audiovisual a l’àmbit escolar, fomentant l’aprenentatge basat en projectes. Per aquest motiu proposem la implementació de diferents escenaris. Tot seguit definim l’escenari de creació de VideoClips:

 

  • “Creació de Videoclips” a les escoles amb grups musicals del barri: En aquest escenari proposem una durada de les dinàmiques que abarca tot el curs escolar. Al primer trimestre el grup classe coneix i interactúa amb el grup musical i, en base a les activitats proposades es decideix, conjuntament amb l’artista, l’estructura i els elements que han d’aparèixer al videoclip. Al segon trimestre el grup classe ha de confeccionar i preparar tos els materials necessaris per la producció; art, vestuari, etc. Finalment, al tercer trimestre el grup classe i l’artista pre-produeixen, realitzen i editen el videoclip sota la supervisió d’un professional audiovisual.
Col·laboradors

Taller de Músics, Simon Taibi.