Jornades Metadecidim Lab

Impulsat per Regidoria de Participació i Districtes de l'Ajuntament de Barcelona

Rol i tasques Bitlab

Disseny i producció dels esdeveniments

El Decidim.barcelona és la plataforma de participació de l’Ajuntament de la ciutat. Com a Bitlab hem col·laborat a l’hora de dissenyar i produir els seminaris de la comunitat, metadecidim. Els objectius del metadecidim són: El primer (i principal) objectiu del laboratori és obrir un espai de debat que contribueixi a guiar el treball de desenvolupament del Decidim. Un segon objectiu és construir xarxes i comunitats de persones expertes interessades a contribuir en aquest desenvolupament en els seus diversos fronts (privacitat, seguretat, ontologia, etc.).

Aquestes sessions consten d’unes ponències per part d’experts en la matèria, relacionada amb la plataforma i la comunitat, de manera que es treballen mes en profunditat aquells conceptes, idees, etc, relacionades amb el tema de la sessió. Seguidament, es realitza un debat amb els ponents i la “fila 0”, en la que s’acostumen a tenir experts que no han realitzat en la ponència però aporten el seu punt de vista. Al final de la sessió es realitza un grup de treball per extraure conclusions en clau de recerca.

Les contribucions poden anar des de la realització d’investigacions aplicades o teòriques al voltant de Decidim fins a la contribució directa al codi de github, passant per la incorporació d’aquestes expertes a la comunitat a través de les Metadecidim SOM (Sessions Operatives Metadecidim). Un tercer objectiu és constituir un lloc obert d’investigació i debat al voltant de la democràcia en xarxa en un sentit més ampli.

Un laboratori per a la democràcia

LAB Metadecidim és un espai de recerca oberta i col·laborativa orientat a abordar problemes clau per al desenvolupament de la plataforma Decidim i de la democràcia en xarxa.

Intel·ligència col·lectiva i complexitat social

Així com les xarxes socials o les aplicacions de mòbil travessen avui la nostra vida quotidiana, xarxes com Decidim transformaran la vida política en els anys vinents. Això planteja reptes que requereixen la intel·ligència col·lectiva de comunitats d’expertes encara per construir.

Investigació oberta i en xarxa

Les trobades del LAB Metadecidim són un lloc des del qual impulsar la construcció d’aquestes comunitats, un espai d’investigació oberta i compartida, des del qual teixir xarxes de recerca per a la democràcia en xarxa. Per això, convidem a la ciutadania experta, la comunitat científica de les universitats, als seus grups i centres de recerca, a les empreses especialitzades i el seu entorn social a formar part d’aquest projecte.

Reptes tecnopolítics

Es tractaran temes com identitat digital, seguretat, privacitat, processos i models de democràcia en xarxa, governança tecnopolítica, intel·ligència artificial per la participació, gamificació política o ciència ciutadana.

Objectius

El primer (i principal) objectiu del laboratori és obrir un espai de debat que contribueixi a guiar el treball de desenvolupament de Decidim. Un segon objectiu és construir xarxes i comunitats de persones expertes interessades a contribuir en aquest desenvolupament en els seus diversos fronts (privacitat, seguretat, ontologia, etc.). Aquestes contribucions poden anar des de la realització d’investigacions aplicades o teòriques al voltant de Decidim fins a la contribució directa al codi de github, passant per la incorporació d’aquestes expertes a la comunitat a través de les Metadecidim SOM (Sessions Operatives Metadecidim). Un tercer objectiu és constituir un lloc obert d’investigació i debat al voltant de la democràcia en xarxa en un sentit més ampli.

Col·laboradors

Tecnopolitica.net (IN3-UOC),