MusicAula Missió Kènia

Impulsat per

Rol i tasques Bitlab

A través de la iniciativa “MusicAula – Missió Kenia” es construirà una escola pública a Kithunthi (Kenia) mitjançant projectes escolars de micro-economia així com produccions culturals locals i de transformació social. Aquests projectes comptaran tant amb la participació de comunitats culturals i socials del territori com de teixit associatiu cooperatiu i comerç de proximitat.

L’objectiu de la iniciativa és aconseguir finançament per cobrir el cost de construcció d’una nova escola pública a Kithunthi (Kenia) mitjançant projectes d’innovació pedagògica on la música, la plàstica, la literatura i les arts vehicularan processos d’aprenentatge i servei (ApS) per a assolir els objectius del projecte de cooperació internacional.

A través de la cooperació amb Arquitectos Técnicos Sin Fronteras, Base A i Wendano es té coberta a través de voluntariats tota la part de disseny arquitectònic i d’enginyeria així com el voluntariat humà necessari per a realitzar les obres de construcció de la nova escola.

Mitjançant la cooperació amb BitLab es co-dissenyaran projectes d’innovació pedagògica ApS amb els centres educatius col·laboradors i s’acompanyaran aquests processos per a poder assolir amb garanties els objectius del projecte de cooperació internacional. En aquest sentit, les intervencions artístiques i tallers de creació musical, literària, plàstica i audiovisual s’articularan a través d’Escola de Rock, on BitLab col·labora de manera activa amb una xarxa de centres escolars, músics i artistes des de l’any 2011.

A data d’avui, encara no es disposa del finançament per a poder comprar tots els elements constructius que calen per a poder edificar la nova escola. Per tal d’aconseguir aquesta partida pressupostària – que permetrà comprar els elements necessaris de l’obra – BitLab organitzarà un crowd-funding escolar amb Goteo.org, així com un seguit de concerts solidaris per tal d’obtenir els recursos econòmics per a poder comprar els elements i material d’edificació de l’escola de nova de creació.

Els objectius dels projecte són

1) Desenvolupar un projecte de cooperació internacional mitjançant de processos d’innovació pedagògica col·laborativa.

A través d’aquesta col·laboració́ es persegueix fer partícips a l’alumnat i la comunitat docent d’un projecte de cooperació́ internacional. Amb la iniciativa es pretén sensibilitzar a través d’accions educatives de la importància d’aquest tipus de projectes i intervencions de cooperació internacional.

2) Adoptar metodologies de disseny participatiu a co-crear de projectes i intervencions d’innovació cultural i social interdisciplinàries.

En els centres col·laboradors es co-dissenyaran projectes d’innovació cultural i social per a poder treballar competències acadèmiques transversalment així com valors de cooperativisme amb economia social i de proximitat.

3) Realitzar una companya de micro-mecenatge mitjançant projectes escolars de micro-economia i de cultura local.

Organitzarem una campanya de micro-mecenatge en cooperació i col·laboració dels centres escolars i altres agents socio-culturals. Els projectes es dissenyaran conjuntament amb els centres,  des d’una òptica cooperativa, interdisciplinària i intercultural, per a produir tots els materials i elements necessaris (recompenses i mertxandatge) per a dur a terme el crowd-funding.

4) Gravació d’un disc musical cooperatiu per a treballar per projectes arstístics transversalment (música, literatura, plàstica tecnologia i gràfica).

En el marc MusicAula es composarà un disc de 10 cançons inèdites amb participació d’artistes locals i de l’alumnat de les escoles, el qual s’editarà la propera primavera i formarà part de les recompenses del crowd-funding. De moment, tenim tancada la col·laboració amb 3 estudis de gravació de Barcelona (La Atlántida, Wave Factory i Wheel Sound) els quals s’encarregaran d’enregistrar i mesclar les 10 cançons inèdits que composaran el disc MusicAula Missió Kenia.

Col·laboradors

Arqitèctes Tècnics Sense Fronteres http://www.atsfes.org/

Base A http://base-a-org.blogspot.com/

Wendano Wa Barcelona http://wendanowabarcelona.org/