Noise Maps

Impulsat per Bit Lab Cultural

Rol i tasques Bitlab

Coordinació i execució del projecte

Noise Maps – Mapes Sonors permet als ciutadans generar i analitzar dades sonores urbanes, que permeten a les comunitats prendre mesures per reduir sorolls no desitjats i protegir el patrimoni sonor local.

Noise Maps és un projecte de ciència ciutadana als barris. El projecte desplega una combinació de tècniques i mètodes provats amb un nou enfocament, per empoderar les comunitats el poder de la ciència ciutadana per afrontar els reptes locals rellevància global. Des del punt de vista tecnològic, fusiona un polivalent sensor de ciència ciutadana (AudioMoth), amb gravadores de so d’alta definició, i tècniques avançades d’intel·ligència artificial (desenvoluades pel grup de recerca MTG de la UPF) per a l’anàlisi automàtic de dades sonores de MTG-UPF. Des del punt de vista de la metodologia, el pilot es basa en pràctiques culturals existents de documentació col·lectiva del patrimoni sonor dels barris (Mapa Sonor), per posar en marxa un procés de ciència ciutadana mitjançant el qual es podrà filtrar el soroll no desitjat del conjunt de sons únics, autèntics i locals del barri, permetent així a les comunitats prendre mesures per preservar el seu patrimoni sonor. A nivell tecnològic, es classificaran de forma automatitzada els sons que configuren els barris, generant col·laborativament mapes sonors on es podrà documentar l’evolució de l’orígen i el volum dels sons en l’espai públic. D’aquesta manera, es generaran nous mecanismes de comunicació amb l’administració per a viure en ciutats més saludables a nivell sonor.

El pilot també crearà consciència ciutadana sobre la contaminació acústica, un problema greu relacionat amb problemes de salut (falta de son, dolències psicològiques, malalties cardiovasculars, risc d’ictus més elevat) i efectes socials negatius (debilitat de la cohesió social i convivència, pobres qualitat de vida, pèrdua de diversitat cultural).

D’aquesta manera, es transmetrà als ciutadans una caixa d’eines de maquinari obert (sensors), coneixement metodològic (el pilot) i procediments d’analítica de dades (l’avaluació) per democratitzar aquestes habilitats.

El pilot es desplegarà durant 6 mesos als barris de Sagrada Família i El Raval, i es desenvoluparà al llarg de tres fases. A la fase de Planificació, els representants de les comunitats locals validaran el pla del pilot. Durant la fase d’Implementació, els membres de la comunitat de voluntaris passaran a ser ciutadans-científics i aprendran a desplegar, calibrar i operar els seus sensors segons els estàndards científics. I en la fase d’Avaluació, els ciutadans participaran activament per analitzar col·lectivament i donar sentit a les dades recollides, generant resultats científics vàlids i recomanacions de polítiques públiques.

La participació del públic s’estructurarà en dos nivells de compromís. Primer, un consell comunitari de científics ciutadans, format per entitats del barri i representants dels grups d’interès locals (5 per barri), que dirigeix el procés perquè reflecteixi les necessitats, els valors i la idiosincràsia de la comunitat. Aquest nucli estarà involucrat en la validació del pla de pilot, el foment de la participació de la comunitat local, el lideratge en l’anàlisi de dades, i proposar conclusions i recomanacions del procés. I segon, la majoria dels científics ciutadans (10 per barri), que construiran el seu sensor a l’Ateneu de Fabricació (els laboratoris de fabricació digital públics de Barcelona), generaran dades amb un dispositiu sensor, i tindran la responsabilitat de mantenir-lo operatiu.

Mapes Sonors és un projecte impulsat per Bit Lab Cultural SCCL, amb el finançament de la Comissió Europea dins de la iniciativa ACTION.

Col·laboradors

Universitat Pompeu Fabra – Music Technology Group

Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana