Avís legal

1. IDENTIFICACIÓ DE BITLAB

Denominació Social: BITLAB

Domicili social: ADREÇA Barcelona – Espanya
Telèfon:

Correu Electrònic:
BITLAB, és titular del nom de domini bitlab.cat

Dades Registrals: L’entitat BITLAB, està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat amb el número 1238.

 

2. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Els texts, imatges i la resta de continguts d’aquest website són propietat de BITLAB. Tots els logotips, dissenys industrials i marques que apareixen en aquest website formen part dels drets de propietat intel·lectual i industrial registrats per BITLAB restant prohibida qualsevol modalitat d’explotació sense autorització expressa de BITLAB, és a dir, es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació total o parcial en qualsevol suport o mitjà dels continguts d’aquest web sense el previ i exprés consentiment de BITLAB, tret que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a BITLAB per la legislació vigent.

 

3. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per visitar la nostra pàgina web, no és precís subministrar cap informació personal. Nogensmenys, si vostè desitja més informació sobre els nostres serveis, haurà d’emplenar el nostre formulari de recollida de dades per poder donar curs a la seva sol·licitud. Només vostè és el responsable de la veracitat de les dades proporcionades.

Les dades facilitades per vostè passaran a formar part d’un fitxer, responsable del qual és BITLAB, i tal com se li ha informat a peu de formulari, vostè pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, oposició i rectificació de les dades adreçant-se a BITLAB, c/ ADREÇA Barcelona – Espanya.

El tractament de les dades personals dels usuaris és d’acord a les disposicions de la L.O. 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal a c/ ADREÇA Barcelona, Espanya, així com el Reglament 994/99, de Mesures de Seguretat (canviar pel Reial Decret 1720/2007, pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 15/99 de 13 desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal).

També hi podeu trobar els programaris i els formularis relacionats amb la tramitació d’inscripcions de fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, així com la informació i els models de formularis amb relació a l’exercici i la defensa dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO), regulats en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD).

 

4. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Qualsevol informació relacionada amb BITLAB que pugui trobar-se o distribuir-se en websites, correus electrònics, fòrums o similars, únicament es considerarà veraç si consta o ha constat en aquest lloc web.

L’usuari admet conèixer l’existència en la xarxa de virus, cucs i altres elements nocius. Correspondrà a l’usuari, la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i desinfecció dels mateixos, sense que BITLAB sigui responsable dels danys produïts en els equips de l’usuari durant el seu accés al lloc web.

L’accés al portal, requereix de serveis i subministraments per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual, escapa al control de BITLAB. Per tant, els serveis prestats a través del portal, poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment, sense que es pugui respondre d’allò.

BITLAB no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari per desconnexions en les xarxes de telecomunicacions, produint-se, suspensió, cancel·lació i/o interrupció del servei.

Resta prohibit emprar qualsevol dels continguts i serveis amb objectius il·lícits o lesius de drets i interessos de BITLAB o de tercers, o que de qualsevol manera pugui fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del portal.

L’usuari llegeix i accepta les normes d’aquest avis legal.

 

5. CONDICIONS D’ÚS PER A LA WEB BITLAB

La utilització d’aquest web està subjecte a les següents condicions d’ús que preguem llegiu atentament.

El fet d’accedir a aquest web i d’emprar els materials continguts en ell implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

Condicions d’ús:

Aquest lloc web conté materials preparats per BITLAB amb objectius únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia. De la mateixa manera, qualsevol dels serveis prestats, fins i tot el propi web podrà ser interromput per BITLAB.

La creació de vincles d’hipertext amb el web de BITLAB requerirà l’autorització prèvia i per escrit de BITLAB.

BITLAB declina tota la responsabilitat que pugui derivar-se del contingut, publicitat, i serveis que estan disponibles en webs enllaçades amb la  de BITLAB.

Les sol·licituds d’autorització hauran de remetre’s a la següent adreça de correu electrònic: info@bitlab.cat.

Qualsevol ús indegut que es realitzi en aquesta matèria constitueix una infracció legalment sancionable.