Who we are

Non-profit organization to democratize access to culture and innovation through community projects.

Bit Lab està composada per professionals amb més de 10 anys d’experiència en el camp de la innovació cultural i social, el disseny i enginyeria de projectes, l’audiovisual, el disseny, la comunicació i la producció cultural.

Equip

Víctor Jiménez Sánchez

Enginyer cultural i coordinador

Marc Aguilar Santiago

Investigador cultural i gestor de projectes

Albert Coscolin Marin

Producció i Administració

Xavi Saucedo Martín

Enginyer audiovisual

Col·laboradores

Elisabetta Broglio

Biologa. Ciència ciutadana i comunicació

Laia Rodríguez San Juan

Tallerista d'innovació pedagògica

Diana Moya Moya

Cultural manager

Sara Hosseini

Technological development

Valors

Democratitzar l’accés a la cultura de proximitat.

Donar a conèixer la cultura local com a una realitat complementària i alternativa a la cultura dels mitjans de comunicació massius.

Establir entorns de col·laboració between local agents and entities through the promotion of cultural innovation projects.

Promote the generation of a popular culture from a feminist viewpoint.

Promoteaccess to culture in schools and proximity cultural venues.

Bitlab

Cultural social innovation

Carrer de Parellada, 4 local 1
08030 Barcelona

Contacte

info@bitlab.cat

Follow us

@BitLabCat