Els Sons del Llobregat

Impulsat per Bit Lab Cultural

Rol i tasques Bitlab

Coordinació i execució del projecte

Un projecte de ciència ciutadana rural on documentem col·lectivament els entorns sonors del riu Llobregat

El projecte de Sons del Llobregat i el Cardener, de patrimoniació sonora i ciència ciutadana per redescobrir el riu des de les biblioteques, ha articulat quatre mirades complementàries al voltant de la cultura de l’aigua, partint de la reflexió al voltant dels entorns sonors que genera el riu i les persones que habiten en la seva àrea d’influència. Aquestes mirades s’han construit en base a un procés de patrimoniació col·lectiva dels sons dels espais seleccionats per la comunitat, amb un procés obert i participatiu en tres pilots paral·lels (a Manresa, Sallent i Puig-Reig), més un de complementari (Navàs), que ha desembocat en la construcció d’un ‘Atlas Sonor del Llobregat i el Cardener’.

En el projecte, hem plantejat una metodologia de patrimoniació de l’entorn sonor amb la participació de la ciutadania, basada en la ciència ciutadana i de la innovació participativa, i articulada en una seqüència de tres activitats.

 

1.- Taller de co-creació del projecte: En aquest taller inicial i introductori a la biblioteca, s’explica als voluntaris els objectius i pla de treball del projecte, es consensua el protocol científic (com enregistrarem els sons, quines metadades associades registrarem, el procediments, fitxes i protocols que seguirem per validar i processar aquestes dades de manera que siguin vàlides científicament), i s’exploren i acorden els punts d’interès local (les localitzacions concretes i el seu per què) que documentarem posteriorment.

2.- Taller d’Atrapa-sons / Safari sonor: En aquest taller de camp, es formen els voluntaris en les diferents tecnologies i sensors que utilitzem per fer patrimoniació sonora (gravadores d’alta fidelitat estèreo i quadrafòniques), ens desplacem amb els voluntaris als punts d’interès local per realitzar les gravacions, i generem les metadades i altres continguts multimèdia necessaris per al projecte.

3.- Taller d’anàlisi de dades sonores: En aquest taller final a la biblioteca, es validen i exploren les dades amb el software obert Audacity, es pugen les dades sonores generades al repositori científic Freesound.org, es reflexiona sobre el coneixement generat, i pensem plegats en maneres de posar en valor aquest coneixement que reverteixi en actuacions reals que generin valor al municipi.

Els pilots s’han coordinat des de la Biblioteca del Casino (Manresa), la Biblioteca Sant Antoni Maria Claret (Sallent) i la Biblioteca Guillem de Berguedà (Puig-Reig) com a agents claus en la contextualització de les activitats en les realitats de cada municipi, i en l’articulació de les col·laboracions per fer la crida a les comunitats.

El resultat comú a tots tres pilots és l‘Atles Sonor del Llobregat i el Cardener, amb els 64 sons patrimoniats pels voluntaris de la comunitat, les metadades associades que permeten generar el repositori digital a Freesound.org, i altres continguts multimedia. Entre aquests darrers, cal destacar les 20 fotografies dels entorns del riu Cardener per part de voluntaris de l’Associació Foto Art, i les 25 visualitzacions 360º de punts patrimoniats sonorament generades per Bit Lab, que permeten tenir una experiència immersiva de l’entorn fluvial del Llobregat. Podeu accedir a l’Atles Sonor en aquest enllaç.

A més, a Manresa el procés de reflexió i reutilització de les dades sonores també ha desembocat en una exposició multimèdia al vestíbul de la biblioteca, on es mostren el conjunt de les 20 fotografies acompanyades d’una narrativa o paisatge musical sonor composat en base als sons del riu documentats per la comunitat. Podeu accedir al paisatge musical aquí, i a les fotografies de l’exposició aquí.

Així doncs, el pasiatge musical fa de banda sonora de l’exposició per a l’usuari, generant una experiència sensorial diferent que suposa un salt endavant en les capacitats de producció cultural digital comunitària de les biblioteques participants en el programa Bibliolabs.

 

 

 

       

Col·laboradors

Diputació de Barcelona – Bibliolabs

Fundació Junta de la Sèquia – Aigües de Manresa