Salta al contingut
Els nostres projectes

La Guixeta

Projecte impulsat per
Bit Lab

Bitlab - La Guixeta

Rol i tasques de
Bitlab

Coordinació i disseny del projecte

Plataforma audiovisual mancomunada i cooperativa

En el marc del projecte EscenESS.coop hem impulsat la creació d’una plataforma cooperativa tecnoètica centrada en la cultura digital i audiovisual sota el nom de La Guixeta.

Aquesta plataforma es caracteritza per dissenyar, prototipar, validar i posar en marxa col·lectivament una plataforma audiovisual tecno-ètica en col·laboració amb l’ecosistema cooperatiu cultural local així com amb col·lectius culturals de base i de creació artística comunitària. Es basa en el repositori, el reproductor mèdia i el servei de streaming Peertube, i és interoperable amb la plataforma de crowd-funding i ticketing de Goteo. A més, s’integra amb una passarel·la de pagament i és accessible a través d’un portal web que es basa en la plataforma Decidim.org.

La Guixeta és una plataforma digital en construcció de continguts audiovisuals i culturals en català. Un nou espai de referència des d’on construir noves relacions d’accés i compartició ètica on les productores i creadores de continguts trobaran solucions a les seves necessitats de publicació, compartició, distribució, comunicació, finançament i construcció de comunitat.

Desenvolupament i prototipatge

El procés de disseny de la plataforma ha inclòs un prototipatge que ha explorat diversos models de sostenibilitat econòmica, social i ecològica. Això s’ha aconseguit mitjançant la intercooperació i la inversió cooperativa en actius tangibles, com servidors i xarxa, i intangibles, com continguts culturals i models de negoci intercooperatius compartits. Per validar els serveis de la plataforma, s’han realitzat 6 pilots de continguts audiovisuals, cada un d’ells enfocat en col·laboració amb diferents col·lectius de creadores de cultura digital.

La tecnologia s’ha llicenciat en codi obert i en el seu disseny i governança hi participaran de forma directa les persones creadores de continguts culturals digitals locals, l’ecosistema cooperatiu cultural del país, i les comunitats i audiències beneficiàries, així com les infrastructures i equipaments de producció mèdia del teixit cultural local, a través de pilots de creació de
continguts culturals.

El procés de prototipatge de la plataforma ens ha permès experimentar amb diversos models de sostenibilitat econòmica, social i ecològica, partint de la base de la intercooperació a través de la inversió cooperativa en actius tangibles (servidors, xarxa) i intangibles (continguts culturals, model de negoci intercooperatiu) mancomunats. L’objectiu ha estat modelitzar les diverses possibilitats per oferir de manera sostenible a les persones usuàries un servei d’accés a contingut cultural en directe, prerealitzat o sota demanda, amb mecanismes com el pay per view únic, la subscripció regular (membership), el mecenatge regular a creadores concretes (Patreon), i la subscripció popular o finançament col·lectiu (crowdsourcing i match-funding).

Aquests pilots han estat conceptualitzats en tres línies temàtiques diferents, amb la participació de tres col·lectius de creadores amb casuístiques pròpies dins del sector. Aquestes línies temàtiques han estat: “Comèdia en català” amb Santa Paciència en col·laboració amb Ana Polo, que ha produït un programa de ‘late show’; “Documental social” amb Diálogos Migrantes en col·laboració amb La Fera, que ha generat 4 curtmetratges de documental social; i “Arts escèniques experimentals” amb Adriano Galante en col·laboració amb el Festival Real, que ha presentat un concert binaural d’arts escèniques.

Fases:

● Disseny intercooperatiu, casos d’ús de cultura digital i model de sostenibilitat. Procés participatiu per a identificar, etnografiar i prototipar els interessos, necessitats i recursos de les entitats participants i generar un disseny organitzatiu i operatiu per a la intercooperació; caracteritzar de manera conjunta els diversos casos d’ús de la plataforma tecnològica que generen valor cultura; i dissenyar un model de negoci social i sostenibilitat financera de la plataforma operada de manera conjunta i mancomunada per part de les entitats participants.
● Desenvolupament Tecnològic. Disseny i configuració d’una plataforma tecnològica de codi obert que respongui a les necessitats, interessos, funcionalitats i casos d’ús dissenyats i caracteritzats de forma participada amb les comunitats beneficiàries i col·laboradores.
● Conducció dels pilots de creació de contingut cultural digital. Acompanyament i desenvolupament dels pilots dissenyats i cocreats comunitàriament on podrem validar i millorar la tecnologia desenvolupada en el marc del projecte en un escenari d’ús real, i al mateix temps generar una oferta inicial de continguts culturals atractius que pugui generar interès en les audiències i creixement d’usuaris.

Proposem una nova forma d’entendre tant la creació i producció de continguts com l’accés i el consum audiovisual i cultural a través de l’economia social i solidària i el suport mutu. La Guixeta té un funcionament horitzontal i democràtic, generant relacions justes entre la creació i el consum que permetin dignicar la feina de les treballadores de la cultura sense intermediaris posant al centre la comunitat i el cooperativisme de consum.

La Guixeta és un espai digital de fàcil accés a un repositori cultural d’entreteniment, arts, espectacles, documental social i cinema crític que enriquirà la xarxa cultural dels territoris de parla catalana.

Bitlab - Projectes

Col·laboracions

Bitlab - Projectes

Promou i financia:

Bitlab - Projectes

Configuració de cookies