Filtra per àrea d'innovació
Bitlab Cultura
Cultura
Bitlab Educació
Educació
Bitlab Participació
Participació
Bitlab Societat
Societat

Àrea d'innovació

Bitlab

Educació

Treballem per projectes d’innovació pedagògica i col·laboratius per a articular entorns de laboratori dins de l’aula, on poder assolir fàcilment els objectius curriculars de cada centre i la seva especialització. Apliquem metodologies de disseny centrat en l’usuari per a connectar, competències, perfils i interesos de l’equip docent del centre i les seves singularitats.